thông tin liên hệ
Võ Chí Nguyện
Phó Giám Đốc
0924111115 - 0909834835

Mặt Hàng Nông Sản

Cám Dừa
Cám Dừa
lúa mì ( Wheat feed )
lúa mì ( Wheat feed )
Bã Cải Đắng
Bã Cải Đắng
Bã Cải Ngọt
Bã Cải Ngọt
Bã Hèm Bia khô
Bã Hèm Bia khô
Bắp Hạt
Bắp Hạt
Bột Gan Mực
Bột Gan Mực
Cám gạo trích ly
Cám gạo trích ly
Mì Lát
Mì Lát
BÃ ĐẬU NÀNH
BÃ ĐẬU NÀNH