thông tin liên hệ
Võ Chí Nguyện
Phó Giám Đốc - 0924.111,.115

Mặt Hàng Nông Sản

Cám gạo trích ly
Cám gạo trích ly
Mì Lát
Mì Lát
BÃ ĐẬU NÀNH
BÃ ĐẬU NÀNH
Cám Dừa
Cám Dừa
lúa mì ( Wheat feed )
lúa mì ( Wheat feed )
Bã Cải Đắng
Bã Cải Đắng
Bã Cải Ngọt
Bã Cải Ngọt
Bã Hèm Bia khô
Bã Hèm Bia khô
Bắp Hạt
Bắp Hạt
Bột Gan Mực
Bột Gan Mực