thông tin liên hệ
Hồ Thanh Duyên
Giám Đốc - 0982.834.835

Võ Chí Nguyện
Phó Giám Đốc
0909.834.835 - 0924.111.115

Mặt Hàng Nông Sản

BÃ ĐẬU NÀNH
BÃ ĐẬU NÀNH
lúa mì ( Wheat feed )
lúa mì ( Wheat feed )
Bã Cải Đắng
Bã Cải Đắng
Bã Cải Ngọt
Bã Cải Ngọt
Bã Hèm Bia khô
Bã Hèm Bia khô
Bắp Hạt
Bắp Hạt
Bột Gan Mực
Bột Gan Mực
Cám Dừa
Cám Dừa
Mì Lát
Mì Lát
Cám gạo trích ly
Cám gạo trích ly