thông tin liên hệ
Hồ Thanh Duyên
Giám Đốc - 0982.834.835

Võ Chí Nguyện
Phó Giám Đốc
0909.834.835 - 0924.111.115

Bột Xương Thịt

Bột Xương Thịt
Bột Xương Thịt
Bột Xương Thịt ( Gà )
Bột Xương Thịt ( Gà )
Bột Xương Thịt
Bột Xương Thịt " Gà ( Chưa Nghiền )