thông tin liên hệ
Võ Chí Nguyện
Phó Giám Đốc
0924111115 - 0981.89.89.90

Bột vỏ cua, ghẹ

Vỏ Ghẹ Khô
Vỏ Ghẹ Khô
Càng Ghẹ Khô
Càng Ghẹ Khô
Vỏ Cua Khô
Vỏ Cua Khô
Bột vỏ cua ghẹ
Bột vỏ cua ghẹ