thông tin liên hệ
Hồ Thanh Duyên
Giám Đốc - 0982.834.835

Võ Chí Nguyện
Phó Giám Đốc
0909.834.835 - 0924.111.115

Bột vỏ cua, ghẹ

Vỏ Ghẹ Khô
Vỏ Ghẹ Khô
Càng Ghẹ Khô
Càng Ghẹ Khô
Vỏ Cua Khô
Vỏ Cua Khô
Bột vỏ cua ghẹ
Bột vỏ cua ghẹ